Welkom

Welkom op de website van Stichting Twente 50 Plus

De stichting biedt doelmatige ondersteuning en besteedt veel aandacht aan de meerwaarde van een ouder wordende generatie in de samenleving en op arbeidsmarkt. Betrokken blijven betekent ook een verbetering van gezondheid en een verbetering van de kwaliteit van het algehele welbevinden.
We richten ons daarbij op de ontwikkeling en uitvoering van (innovatieve) plannen onder meer ten behoeve van loopbaanvragen, coaching, training op maat, “actuele” themabijeenkomsten maar ook gezondheid, vitaliteit in relatie tot natuurlijke regievoering en leef- en werkomgeving.

We organiseren naast begeleiding, ook workshops op maat, tafelronde gesprekken, meetings tussen ondernemers en werkzoekenden.  Ook werknemers die moeizaam het hoofd boven water kunnen houden zijn uiteraard welkom.

We behandelen onder meer thema- en informatiebijeenkomsten als:

• werkgelegenheid;
• social media;
• veranderingsprocessen en overdrachtskennis;
• scholingsadvies;
• sociaal en financieel welzijn;
• regionale, lokale ontwikkelingen, regelingen en richtlijnen.

Iedere individu wordt zijn of haar eigen ambassadeur. Gehoord worden en gezamenlijk aan empowerment bouwen. Hoe meer input, hoe gerichter en effectiever de ondersteuning. We streven naar evenwichtige belangen en gelijke kansen. Daarbij zoeken we ook de dialoog met andere participerende partijen voor meer bekendheid, meer samenwerkingsgerichtheid en meer mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan gerust contact met ons. Dit kan zowel telefonisch als via ons aanmeldformulier.

Graag tot ziens!

Kerntaken

De 4 kerntaken

  • Projecten: beschrijven, uitvoeren en samenwerken in nieuwe projecten.
  • Activiteiten organiseren: draagvlak creëren voor meer bekendheid, betrokkenheid en perspectieven.
  • Ondersteuning bieden: doen we door middel van informatie en dienstverlening.
  • Samenwerkingspartners: ter ondersteuning van onze missie, zoeken we ook samenwerking met andere partijen die willen bijdragen aan onze doelstellingen. Samenwerking, kennisdeling, verbeterede support en stimuleren van nieuwe perspectieven.