De stichting biedt doelmatige ondersteuning en besteedt ruime aandacht aan de meerwaarde van een ouder wordende generatie in de samenleving en op arbeidsmarkt. Betrokken blijven betekent ook een verbetering van gezondheid en een verbetering van de kwaliteit van het algehele welbevinden.

We richten ons daarbij op ontwikkeling en uitvoering van (innovatieve) plannen onder meer ten behoeve van loopbaanvragen, coaching, training op maat, “actuele” themabijeenkomsten maar ook gezondheid en vitaliteit in relatie tot het eigen regievoering en leef- en werkomgeving.

We organiseren naast begeleiding, ook workshops op maat, tafelronde gesprekken, meetings tussen ondernemers en werkzoekenden en behandelen onder meer thema- en informatiebijeenkomsten als:

  • werkgelegenheid;
  • social media;
  • veranderingsprocessen en overdrachtskennis;
  • scholingsadvies;
  • sociaal en financieel welzijn.

Iedere individu wordt zijn of haar eigen ambassadeur. Gehoord worden en gezamenlijk aan empowerment bouwen. Hoe meer input vanuit de doelgroep, hoe gerichter en effectiever de ondersteuning. We streven naar evenwichtige belangen en gelijke kansen.

Daarbij zoeken ook de dialoog met andere participerende partijen met als doel, meer bekendheid, meer samenwerkingsgerichtheid en meer mogelijkheden.

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan gerust contact met ons. Dit kan zowel telefonisch als via ons aanmeldformulier. Graag tot ziens!

 

Dit doen we voor u en samen met u!

 

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website.