Stichting Twente 50 Plus


SAMEN ACTIEF VOOR U

Het lijkt onvoorstelbaar in Nederland, maar veel 50-plussers hebben het erg moeilijk. Ze worden onvoldoende vertegenwoordigd en gesteund. Daarbij hebben ze te kampen met financiële nadelen door ongelijke forse ingrepen in de inkomens en op de arbeidsmarkt worden ze doorgaans als te duur en minder productief gezien. Niets is minder waar. De stichting wil af van deze clichés.

De 50-plussers hebben nog voldoende te bieden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ze voelen zich sociaal, maatschappelijk en economisch verantwoordelijk en zijn als zelfbewuste individu evenzo waardevol. Hun kennis en ervaring draagt zonder enige twijfel bij aan “groei” van het stelsel en “jong” Nederland. Uit verschillende gesprekken met 50-plussers, blijkt veel aspiraties en talent — soms onontgonnen — aanwezig te zijn. Dus weg met de vooroordelen, generatieconflict en terug naar een gezamenlijke inbreng en samenwerking. Dat is onze visie.

Missie

Onze stichting in Twente wil en kan als katalysator dienen om die mogelijkheden op te zoeken en te benutten, zodat er weer positieve ontwikkelingen ontstaan voor 50-plussers als werkende en/of werkzoekende. De stichting wil stabiliteit creëren en sociale cohesie tot stand brengen waarbij iedereen tevreden kan zijn. Of het nu gaat om maatschappelijke belangen en verbanden, loopbaanvragen, de arbeidsmarkt en vitaliteit. De stichting, ziet het als haar missie “de 50-plussers” op verschillende manieren effectief en functioneel te ondersteunen, om persoonlijke en gezamenlijke doelen te bereiken. Daarbij een breed draagvlak creëren voor oplossingen.

Dit doen we door het aanbieden van diverse diensten, workshops en begeleiding maar ook door initiatieven te faciliteren, opdat ze op basis van gelijkwaardigheid kunnen participeren in en een bijdrage kunnen leveren aan de Overijsselse samenleving.