Arbeidsmarkt

Herstel van de arbeidsmarkt betekent niet op voorhand dat 50-plussers ook eenvoudig aan werk komen. Daarbij komt nog, dat de leeftijdsgrens voor AOW is verhoogd naar 67 jaar. Het brengt veel persoonlijke en maatschappelijk veranderingen met zich mee. Belangrijk is het om te ontdekken hoe er een zinvolle (her)bestemming aan deze nieuwe loopbaanfase en levensfase kan worden gegeven, waarmee de 50-plusser regie kan geven aan zijn of haar leven.

 

We organiseren meetings, workshops, begeleiding ter ondersteuning van strategieën voor ondernemers en 50-plussers en bevorderen de samenwerking tussen beiden partijen. Ondernemers die 50-plussers behandelen als volwaardige medewerkers die een duidelijk loopbaanperspectief verdienen, plukken daar gegarandeerd de vruchten van.

 

 

De 4 kerntaken

  • Projecten: beschrijven, uitvoeren en samenwerken in nieuwe projecten.

 

  • Activiteiten organiseren: draagvlak creëren voor meer bekendheid, betrokkenheid en perspectieven.

 

  • Ondersteuning bieden:doen we door middel van informatie en dienstverlening.

 

  • Samenwerkingspartners: ter ondersteuning van onze missie, zoeken wij de samenwerking met andere partijen die bijdragen aan onze doelstellingen.

 

(Dit graag bespreken met elkaar voordat het op de website komt)

Stichting Twente 50Plus stelt zich tot doel:

Het ontwikkelen en begeleiden van projecten op het gebied van organiseren en verbinden in Twente.

De stichting realiseert haar doelstelling in nauwe samenwerking met de doelgroep 50-plussers en betrokken organisaties.

Activiteiten kunnen in eigen beheer worden ontwikkeld en uitgevoerd, alsook in opdracht van derden.

Het bevorderen van coördinatie , delen van lokaal en regionaal relevante kennis, en samenwerking

tussen organisaties met soortgelijke doelstellingen.

Kernwoorden hierbij zijn verandering, betrokkenheid en innovatie.

 

Stichting Twente 50 Plus

SAMEN ACTIEF VOOR U

 

Het lijkt onvoorstelbaar in Nederland, maar veel 50-plussers hebben het erg moeilijk. Ze worden onvoldoende vertegenwoordigd en gesteund. Daarbij hebben ze te kampen met financiële nadelen door ongelijke forse ingrepen in de inkomens en op de arbeidsmarkt worden ze doorgaans als te duur en minder productief gezien. Niets is minder waar. De stichting wil af van deze clichés.

 

De 50-plussers hebben nog voldoende te bieden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ze voelen zich sociaal, maatschappelijk en economisch verantwoordelijk en zijn als zelfbewuste individu evenzo waardevol. Hun kennis en ervaring draagt zonder enige twijfel bij aan “groei” van het stelsel en “jong” Nederland. Uit verschillende gesprekken met 50-plussers, blijkt veel aspiraties en talent – soms onontgonnen – aanwezig te zijn. Dus weg met de vooroordelen en generatieconflict en terug naar een gezamenlijke inbreng en samenwerking. Dat is onze visie.

 

Missie

Onze stichting in Twente wil en kan als katalysator dienen om die mogelijkheden op te zoeken en te benutten, zodat er weer positieve ontwikkelingen ontstaan voor 50-plussers als werkende en/of werkzoekende. De stichting wil stabiliteit creëren en sociale cohesie tot stand brengen waarbij iedereen tevreden kan zijn. Of het nu gaat om maatschappelijke belangen/ verbanden, loopbaanvragen, de arbeidsmarkt en vitaliteit. De stichting, ziet het als haar missie “de 50-plussers” op verschillende manieren effectief en functioneel te ondersteunen, om persoonlijke en gezamenlijke doelen te bereiken. Daarbij een breed draagvlak creëren voor oplossingen.

 

Dit doen we door het aanbieden van diverse diensten, workshops en begeleiding maar ook door initiatieven te faciliteren, opdat ze op basis van gelijkwaardigheid kunnen participeren in en een bijdrage kunnen leveren aan de Overijsselse samenleving.

 

Welkom op de website van Stichting Twente 50 Plus

 

De stichting biedt doelmatige ondersteuning en besteedt ruime aandacht aan de meerwaarde van een ouder wordende generatie in de samenleving en op arbeidsmarkt. Betrokken blijven betekent ook een verbetering van gezondheid en een verbetering van de kwaliteit van het algehele welbevinden.

We richten ons daarbij op ontwikkeling en uitvoering van (innovatieve) plannen onder meer ten behoeve van loopbaanvragen, coaching, training op maat, “actuele” themabijeenkomsten maar ook gezondheid en vitaliteit in relatie tot het eigen regievoering en leef- en werkomgeving.

We organiseren naast begeleiding, ook workshops op maat, tafelronde gesprekken, meetings tussen ondernemers en werkzoekenden en behandelen onder meer thema- en informatiebijeenkomsten als:

–       werkgelegenheid;

  • social media;
  • veranderingsprocessen en overdrachtskennis;
  • scholingsadvies;

–       sociaal en financieel welzijn;

Iedere individu wordt zijn of haar eigen ambassadeur. Gehoord worden en gezamenlijk aan empowerment bouwen. Hoe meer input vanuit de doelgroep, hoe gerichter en effectiever de ondersteuning. We streven naar evenwichtige belangen en gelijke kansen.

Daarbij zoeken ook de dialoog met andere participerende partijen met als doel, meer bekendheid, meer samenwerkingsgerichtheid en meer mogelijkheden.

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan gerust contact met ons. Dit kan zowel telefonisch als via ons aanmeldformulier. Graag tot ziens!

 

Dit doen we voor u en samen met u!

 

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website.