Irén Gyulás

Coördinator

Vanaf 1998 tot 2016 heb ik gewerkt als re-integratieconsulent, loopbaancoach en adviseur voor de jongere en oudere generatie mensen met een(grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb veel samengewerkt met gemeentelijke instanties en commerciële bedrijven bij de uitvoering van diverse regelingen met als uitgangspunt, deelname aan de werkende maatschappij en baanperspectieven.
Als intermediair ben je altijd op zoek naar de juiste match en bemiddeling tussen werkzoekenden en bedrijven.

Sinds 2010 is er veel veranderd. Zelf had ik vooraf niet kunnen bedenken dat mensen die de 50 gepasseerd zijn ook tot de kwetsbare groep zouden behoren. Toch is dit gebeurd. Ik zie veel vechtersmentaliteit en trots maar ook berusting, stilstand en veel problemen.

Nu de markt weer aantrekt, zou er volop werk moeten zijn. Toch spreek ik veel mensen die alleen maar verder in de (financiële) problemen terechtkomen. Daarbij komt nog de gêne en onbegrip dat ze geen of amper deel kunnen uitmaken van een werkende maatschappij.
Het is juist heel belangrijk om via sociale contacten en werk, deel te nemen aan de samenleving.
Het bevordert juist de vitaliteit en levensgeluk.

Sinds 2018 ben ik coördinator bij de Stichting Twente50plus. De stichting is opgericht omdat de hulpvraag maar ook stille wenk vanuit deze groep van 50-plussers groot is.
Ik ben pragmatisch en werk graag aan oplossingen. Daarbij bedenk en schrijf ik innovatieve plannen, onderzoek en praat maar luister vooral. Mijn specialisme is professionele en persoonlijke ontwikkeling, communicatie en verbinden.

Samen de grenzen van grijs vervagen en u meerwaarde in kleuren!