Loopbaanvragen

Op basis van het verkrijgen van meer inzicht in de competenties, de wensen, benodigdheden en intrinsieke motivatie, krijgt u een zelf geformuleerd persoonsprofiel. Daarbij leert u deze blauwdruk te hanteren bij het bepalen van doel(en) met als uitgangspunt, meer of andere perspectieven op de arbeidsmarkt.

Met ons deskundig team willen we de best mogelijke oplossingen aanreiken. Daarbij ligt de nadruk op het aangaan van vernieuwing, verandering en acceptatie. De kracht zien van het eigen menselijk kapitaal en participeren in het persoonlijk en maatschappelijk ontwikkelingsproces. Het stimuleert u na te denken over uw eigen competentieterreinen, drijfveren en waarden.
Uiteindelijk zult u zichzelf kunnen verbeteren met vaardigheden en handelswijze en daarmee ook de kansen op de arbeidsmarkt vergroten of bij een eventuele verandering van persoonlijke ambities.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan gerust contact met ons. Dit kan zowel telefonisch als via ons aanmeldformulier.