Workshops

De workshops worden bij ons samen met deskundige collega’s op maat georganiseerd. In de voorbereidingsfase inventariseren we ook de vraag vanuit doelgroep van 50-plussers. De ervaring leert ons dat vraag en aanbodgerichte workshops en persoonlijk contact, doeltreffender werkt.

We zoeken de samenwerking met werkgevers, instellingen als het UWV en gemeenten voor verschillende workshops. Deze samenwerking heeft als doel, het uitwisselen van kennis en ervaring, het gezamenlijk initiëren van de banenmarkt of het gezamenlijk opstarten van vervolgtrajecten of projecten.

Deze werkwijze kenmerkt zich door de mens- en ontwikkelingsgerichte houding van de stichting. Speerpunten zijn hogere zelfwerkzaamheid, zelfregie en het benutten van zowel rationele, emotionele als sociale competenties.

We bieden met diverse thema’s meer verdieping, nieuwe ideeën en praktijksituaties. Daarbij richten we ons op gecombineerde aandachtsgebieden als:

  • WERK
  • GEZONDHEID EN VITALITEIT
  • WELBEVINDEN

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan gerust contact met ons. Dit kan zowel telefonisch als via ons aanmeldformulier.